นายศักดิ์ชัยพีชะพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เปิดเผยว่าช่วงครึ่งแรกของปี2566กลุ่มทิสโก้มีกำไรสุทธิมีจำนวน3,646ล้านบาททรงตัวจากครึ่งปีแรกของปี2565โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโต8.7%ตามการเติบโตของเงินให้สินเชื่อในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง3.5%จากรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์กำไรจากเงินลงทุนและค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น10.6%จากค่าใช้จ่ายลงทุนต่างๆทั้งนี้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ROAE)สำหรับครึ่งปีแรกของปี2566อยู่ที่17.6%คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 230,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จากสิ้นปี 2565 จากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งกว่า 26.5% ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนผ่านช่องทาง “สมหวัง เงินสั่งได้” เติบโตต่อเนื่อง 12.1% ตามการเปิดเครือข่ายสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 2.2% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนหน้า ตามกลยุทธ์การขยายสินเชื่อไปในกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนสูง โดยบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างเข้มงวด และการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin