ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มิ.ย.65 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีเรื่องพิจารณาและรับทราบหลายวาระ ซึ่งในส่วนของเศรษฐกิจมีที่น่าสนใจ ดังนี้ กระทรวงการคลัง เสนอ ครม.พิจารณาการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) เพื่อให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยมีบ้านได้มากขึ้น

โดยเบื้องต้นให้มีการขยายราคาที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการจาก 1.2 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1.5 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านราคาสูงขึ้น สามารถเข้ามาขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากโครงการบ้านล้านหลังได้ด้วย ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อเดิม 20,000 ล้านบาท

ส่วนดอกเบี้ย คิดคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 5-7 เท่ากับเอ็มอาร์อาร์ลบ 2% ต่อปี ปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับเอ็มอาร์อาร์ลบ 0.75% ต่อปี แต่หากเป็นลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับเอ็มอาร์อาร์ลบ 1% ต่อปี กรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับเอ็มอาร์อาร์ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ ของธนาคารอยู่ที่ 6.150% ต่อปี ผ่อนชำระผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

นอกจากนี้กระทรวงการคลังรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 26 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 8 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency support Loan

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอพิจารณาการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA)

ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2570) และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. …คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. รวม 2 ฉบับ รวมทั้ง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ….

By admin