Tag: ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืน

สว.เห็นชอบ“ชาย นครชัย” นั่งกกต.คนใหม่

วันนี้ 7 ส.ค. 2566 ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ “นายชาย นครชัย” ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ที่พ้นตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2565 (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560) ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 126 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 44…