Tag: สูตร หวย สอง ตัว ล่าง -ถ่ายทอดสดบอลวัน …

วิ่งฉลุย! 8 เลน สาย อ.บางคล้า-อ.พนมสารคาม ตอน 1 กว่า 4 กม.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-อ.พนมสารคาม ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.81-กม.85 ระยะทาง 4 กิโลเมตร(กม.)งบประมาณ 634,789,200 บาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อย รูปแบบโครงการ ได้ดำเนินการขยายช่องจราจรจากมาตรฐานเดิม 4 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 8 ช่องจราจร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด…