Tag: หวยไทยรัฐเดลินิวส์งวดนี้ -i888

สภาพัฒน์ยืนยัน ไม่มีแนวคิดขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10%

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จาก 7% เป็น 10% เพื่อนำเงิน ไป เป็นส่วนหนึ่งของการรองรับสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ว่า เป็นเพียงแค่แนวคิดในวงเสวนาของสภาพัฒน์ ยังไม่ได้มีการเสนอให้ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเพียงการหาแนวทาง เพื่อใช้ในการดูแลเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนอกจากการใช้งบประมาณ ซึ่งอาจจะมีแนวทางอื่นก็ได้ คลัง ชี้แจง ยังไม่มีนโยบายขึ้นภาษี VAT จาก 7% เป็น 10% กรุงไทย เปิดกู้เงินก้อน…